Znaczenie przykładu

Dzieci są naśladowcami; lubią wzorować się na rodzicach, nauczycielach i kolegach. Rodzice nie mogą oczekiwać od swoich dzieci dobrych manier, miłości, wielkoduszności, bezinteresowności i poczucia godności, jeśli sami nie dają dobrego przykładu. Jeśli ignorujesz swoje dziecko, kiedy zwraca się do ciebie, albo jedynie odburkniesz mu w odpowiedzi, nie powinnaś go ganić za podobne zachowanie. Jeśli je odepchnęłaś w chwili zniecierpliwienia, musisz pamiętać, że i ono może odepchnąć ciebie. Jeśli zapominałaś powiedzieć „przepraszam”, kiedy je przypadkowo potrąciłaś lub zniecierpliwiona niesłusznie zbeształaś, nie oczekuj od niego przeprosin w podobnych okolicznościach. Jeśli grubiańsko odwarknęłaś w odpowiedzi na jego proste pytanie, twoje dziecko nie będzie ci odpowiadać innym tonem. Jego maniery będą równie złe jak twoje. Jeśli ty i twój mąż odnosicie się do siebie w nieuprzejmy sposób, wpadacie w gniew i wszczynacie kłótnie, nie możecie oczekiwać niczego innego od dziecka. Jeśli oświadczasz głośno i często, że nie lubisz tej lub innej potrawy, że nie cierpisz jakiejś osoby, twoje dziecko będzie skłonne żywić te same uprzedzenia. Twoje dziecko nie może w przyszłości stać się uczciwym czło­wiekiem, jeśli w jego obecności popełniasz drobne nieuczciwości albo chwalisz się nimi. Pójdzie za twoim przykładem, jeśli ty zachowujesz się nieuprzejmie w stosunku do innych i krytykujesz ich błędy. Dajesz mu również zły przykład, jeśli ktoś wyrządził ci przykrość, a ty odpłacasz mu tym samym. Paląc papierosy, pijąc alkohol lub biorąc narkotyki sama nieodwołalnie zachęcasz swoje dziecko do tych nałogów. Jeśli stale skarżysz się. na jakieś dolegliwości i opuszczasz z ich powodu pracę zawodową, podobnie ono na przyszłość będzie postępować. Będzie naśladować twoje upodobania w wyborze programów radiowych, telewizyjnych, płyt i lektur. Dość powszechne przywary nauczycieli, jak spóźnianie się na lekcje, palenie papierosów, wybuchy gniewu z błahych powodów wyciskają trwałe piętno na dzieciach. Ciąży na tobie wielka odpowiedzialność. Niechaj twe dziecko poznaje poprzez twoje kontakty z nim i z pozostałymi członkami rodziny, a także z ludźmi z twojego otoczenia miłość, uczciwość, bezinteresowność, tolerancję i uprzejmość, a wtedy powstają realne szanse, aby w przyszłości wybrało tę samą linię postępowania. Dajesz mu dobry przykład, jeśli jesteś miła, uprzejma, kochająca i bezinteresowna, kiedy coś uczynisz dla kogoś na­wet wówczas, gdy mogłabyś tego nie zrobić, i kiedy stajesz w obronie kogoś, kto stał się ofiarą niesłusznych zarzutów. Kiedy twoje dziecko okazało wspaniałomyślność, wybaczając innym, a zwłaszcza bratu lub siostrze niewłaściwe zachowanie, powinno usłyszeć słowa pochwały, a w żadnym przypadku nie może zostać skrytykowane. We wczesnym dzieciństwie dzieci uczą się łatwo od rodziców tych zasad moralnych, które uznają za własne w wieku dojrzałym.

Both comments and pings are currently closed.