Wyposażenie

Na niezbędne wyposażenie składają się: butelki do karmienia, lejek, smoczki do butelek, naczynie z podziałką (jeśli nie ma butelek z podziałką), szczotka do mycia butelek i odpowiednie naczynka szklane (jak do leków) do nakrywania smoczków po sporządzeniu mieszanki i wlaniu jej do butelki. Butelki do karmienia, smoczki i wszystko, co styka się z mlekiem, musi być idealnie czyste i jałowe przed użyciem, ponieważ przy karmieniu sztucznym istnieje zawsze ryzyko zakażenia niemowlęcia wskutek niezbyt starannego obchodzenia się z pokarmem i naczyniami, co może być przyczyną ostrego zakażenia przewodu pokarmowego (biegunka i wymioty). Pod tym względem przesada nie jest rzeczą naganną. Butelki i smoczki do karmienia wyjaławia się przez moczenie w płynach dezynfekcyjnych zawierających podchloryn lub przez gotowanie. Obie metody są skuteczne. Smoczki i butelki przed wyjaławianiem w płynie dezynfekcyjnym należy umyć szczotką i wypłukać. Płyn dezynfekcyjny zmienia się co 24 godziny. W Polsce zalecane są inne zasady postępowania z butelkami i smoczkami. Butelki po użyciu należy spłukać dokładnie wodą w celu usunięcia resztek mieszanki, następnie wewnątrz i zewnątrz umyć szczotką w ciepłej wodzie o temp. 45°C. Jeżeli wyjaławianie odbywa się przez gotowanie, należy smoczek i butelkę starannie wypłukać zaraz po karmieniu. Mleko daje się o wiele łatwiej usunąć z powierzchni smoczka i butelki zaraz po karmieniu. Następnie należy starannie wyszorować szczotką butelkę od wewnątrz, wypłukać w płynie zawierającym detergent i następnie dokładnie wypłukać wodą. Smoczek należy odwrócić na drugą stronę (wynicować) i starannie umyć, wyciskając wodę przez otwór do ssania. Butelki należy następnie wstawić do większego naczynia, zanurzyć je całkowicie w wodzie i gotować 10 minut. Można gotować równocześnie kilka butelek lub innych naczyń szklanych, a potem trzymać je w naczyniu do gotowania, zdejmując w razie potrzeby pokrywkę. Smoczki zaleca się gotować oddzielnie przez 3 minuty i następnie odlać wodę po gotowaniu, gdyż w ten sposób przedłuża się ich trwałość. Do mycia butelek należy używać oddzielnej szczoteczki i często ją gotować. Nie wolno jej przeznaczać do innych celów. Przed przystąpieniem do przygotowywania mieszanki z mleka należy dokładnie umyć ręce. Zwracamy uwagę, by opakowanie mleka w proszku zamknąć starannie zaraz po pobraniu proszku. Mleko w proszku najlepiej wyjmować z opakowania miarką (w kształcie łyżeczki) znajdującą się w opakowaniu. Łyżeczki do herbaty nie nadają się do odmierzania, gdyż są one bardzo różnej wielkości. Mleko w proszku należy rozpuszczać w odpowiednim naczyniu z podziałką, uprzednio wygotowanym. Mieszamy z innymi dodatkami w wygotowanym do tego celu naczyniu z podziałką lub w garnuszku i roz­puszczamy w przegotowanej wodzie z imbryka, uważając, by nie tworzyły się grudki. Następnie po umyciu rąk rozlewa się mieszankę do butelek. Na butelkę nakłada się smoczek i nakrywa naczyniem szklanym do leków lub kieliszkiem. Potem umieszcza się butelkę z mlekiem w chłodnym miejscu lub w lodówce, jeśli ją posiadamy, do czasu spożycia. Przyjęło się podgrzewać mieszankę przed podaniem jej niemowlęciu w garnku z ciepłą wodą, ale nie jest to konieczne. Niemowlęta zupełnie dobrze znoszą chłodne mleko. Jeśli do sporządzenia mieszanki używa się zwykłego mleka krowiego, należy je przedtem przegotować, jednakże zbyt długie gotowanie nie jest bezpieczne, gdyż mleko przez wyparowanie ulega zbytniemu zagęszczeniu. Gotowanie należy ograniczyć do 2 minut. Następnie trzeba przelać mleko z garnka bezpośrednio do butelek uprzednio wygotowanych, dodać cukru oraz przegoto­wanej wody i wymieszać. Zanim rozpocznie się karmienie, należy sprawdzić, czy otwór w smoczku jest dostatecznie duży. Jedną z najczęstszych przyczyn nadmiernej ilości powietrza w żołądku u niemowląt karmionych sztucznie jest za mały otwór w smoczku. Gaz znajdujący się w żołądku niemowlęcia to połknięte powietrze, a nie gaz wytworzony w jego żołądku. Dlatego im dłużej niemowlę jest karmione, tym więcej połyka powietrza. Jeśli otwór w smoczku jest zbyt mały, karmienie trwa długo i w ten sposób dużo powietrza dostaje się do żołądka^ wskutek czego dziecko może wymiotować; może się także zmęczyć długotrwałym karmieniem i przez to wypijać niedostateczną ilość mleka. Czym parokrotnie wypłukać pod bieżącą wodą. W ten sposób umyte butelki wkłada się do naczynia z wodą. Tak aby były całkowicie zanurzone, i gotuje około 2030 minut. Smoczki należy bezpośrednio po użyciu starannie wypłukać. Następnie myje się je starannie pod bieżącą wodą, kilkakrotnie spłukuje, po czym gotuje w wodzie przez około 10 minut i wodę odlewa. Po wygotowaniu przetrzymuje się smoczki w wygotowanym, suchym naczyniu pod przykryciem. Naczynia i sprzęt pomocniczy (lejki, szczotki, tarki, sitka) należy wyparzyć. Nie powinno się używać naczyń z tworzyw sztucznych. Nie zaleca się detergentów do zmywania lub płynów detergencyjnych do wyjaławiania. W warunkach szpitalnych obowiązują odrębne przepisy. W Polsce nie ma na ogół poważniejszej różnicy w pojemności łyżeczki do herbaty i dlatego dopuszczalne jest u nas posługiwanie się tego rodzaju miarką. Smoczek często zatyka się mieszanką z mleka sproszkowanego, i dlatego przed każdym karmieniem należy sprawdzić jego drożność. Robi się to po prostu przez odwrócenie butelki smoczkiem w dół. Jeśli otwór w noc jest dostatecznie duży, mieszanka zaczyna wyciekać kroplami, a nawet prawie strumieniem bez potrzeby potrząsania butelką lub ściskania smoczka. Jeśli otwór jest za mały, należy go poszerzyć za pomocą igły rozgrzanej do czerwoności, wetkniętej drugim końcem w korek. Za duży otwór powoduje zachłystywanie się i krztuszenie z powodu zbyt dużej ilości mleka przy połykaniu. Karmienie butelką nie powinno trwać dłużej niż 10 do 15 minut. Najbardziej prawdo­podobną przyczyną przedłużania się karmienia powyżej tego czasu jest zbyt mały otwór w smoczku. Widzieliśmy wiele niemowląt, u których zawartość powietrza w żołądku i jego odbijanie spowodowane było karmieniem trwającym 45 do 60 minut.

Both comments and pings are currently closed.