Wychowanie bliźniąt

Ważne jest, aby bliźnięta zachęcać do rozwijania własnej indywidualności i nie traktować ich (ani ubierać) dokładnie tak samo. Nawet bliźnięta jednojajowe mają swoją własną indywidualność i trzeba ją rozwijać. Nie należy dawać im jednakowych prezentów. Jeżeli jedno z bliźniąt ma własne zainteresowania, to powinno się je popierać. Nie powinny one wychodzić zawsze razem. Jedno z rodziców powinno czasem wyjść z jednym z bliźniąt, drugie z drugim. Bliźnięta powinny mieć swoje własne rzeczy i nie takie same zabawki. Powinno się podkreślać raczej ich różnice, a nie podobieństwa. Trzeba je zachęcać do stawania się niezależnymi od siebie. Jeżeli tego nie zrobicie, a w przyszłości, zajdzie konieczność rozłąki, to mogą na tym tle powstać poważne problemy uczuciowe. W Anglii można się ubezpieczyć na wypadek urodzenia bliźniąt w zakładzie ubezpieczeniowym w pierwszych tygodniach ciąży.

Both comments and pings are currently closed.