Wiek od 3 do 6 miesiąca życia

Między 3 a 6 miesiącem życia niemowlę wykazuje gwałtowny postęp w rozwoju w różnych kierunkach. Okres czuwania trwa teraz większą część dnia, znacznie dłużej niż w pierwszych 3 miesiącach. W tym wieku po nakarmieniu już bawi się, podczas gdy młodsze niemowlę natychmiast zapadało w sen. Wykazuje żywe zainteresowanie wszystkim, co je otacza, jest bardziej zadowolone z towarzystwa innych osób. W 4 miesiącu życia niemowlę śmieje się na głos, uśmiecha się także nawet wtedy, gdy nikt do niego nie mówi. Uśmiecha się przy podnoszeniu do pozycji siedzącej — może jednak również płakać, gdy kładzie się je ponownie, ponieważ odczuwa przyjemność w przebywaniu w pozycji pionowej. W czasie kąpieli wierzga nóżkami i głośno się śmieje. Niemowlę w tym wieku jest szczególnie „gadatliwe”, grucha przez dłuższy czas, szczególnie gdy się do niego mówi. Faktycznie w tym okresie” niemowlę „mówi” więcej niż między 6 a 9 miesiącem życia. Między 3 a 4 miesiącem życia zaczyna odwracać głowę, gdy usłyszy dźwięk, co można uznać za ważny objaw, wskazujący, że dziecko słyszy. W tym okresie przejawia również żywsze zainteresowanie w obcych pomieszczeniach i interesuje się małymi dziećmi. Gdy widzi kolorową zabawkę lub swoją butelkę, sapie z podniecenia, wyciąga ręce i wierzga nogami, czyniąc ewidentne próby dosięgnięcia tych przedmiotów. Potrząsa energicznie grzechotką włożoną do ręki, nie potrafi jednak do 6 miesiąca życia sięgać po przedmioty ani chwytać ich. Na ogół płacze mniej, może jednak protestować płaczem, gdy matka wychodzi z pokoju. Płacz dziecka w chwili zbliżenia się z nim do łóżeczka w celu ułożenia go do snu wskazywać może równocześnie na rozwój pamięci w tym wieku. Budzi się pogodne i gotowe do zabawy, nie płacze natychmiast żądając karmienia, jak młodsze niemowlę. Obecnie nawet głodne potrafi dłużej czekać spokojnie, nie wykazuje również tak gwałtownie swojego niepokoju z powodu mokrej pieluszki. Można teraz zauważyć, że gdy leży na plecach, trzyma głowę prosto, a nie zwraca jej na bok, jak niemowlę 2miesięczne, ogląda swoje palce oraz dłonie i bawi się nimi. Potrafi składać razem dłonie, chwyta kaftanik zasłaniając nim swą twarz. Położone na brzuchu, odrywa głowę i klatkę piersiową od podłoża, opierając swój ciężar na przedramionach. Jeżeli trzyma się je w pozycji stojącej, można stwierdzić, że w znacznej części ciężar ciała opiera się na nóżkach. W ciągu następnych 2 miesięcy (5 i 6 miesiąc) u dziecka widać szybki postęp w nauce siedzenia, w przygoto­wywaniu się do chodzenia i posługiwaniu się swoimi dłońmi. W 56 miesiącu dziecko lubi siedzieć w swoim wysokim krześle, które jest także wygodne do karmienia. Początkowo po 15 minutach siedzenia w tej pozycji obserwujemy objawy zmęczenia, lecz wkrótce po 6 miesiącu potrafi niemowlę przyjemność tę wydłużyć do ok. godziny. Również w tym wieku może w pozycji stojącej cały swój ciężar opierać na nogach i w tej pozycji radośnie podskakuje. Wiele matek obawia się, że zezwalanie dziecku na przyjmowanie takiej pozycji może doprowadzić do wykrzywienia nóg w literę O lub X albo do rozwoju krzywicy. Niepokoją się również, że sadzanie dziecka może doprowadzić do osłabienia mięśni grzbietu. Obawy te są całkowicie bez­podstawne. Matka, która nie stawia niemowlęcia na nóżkach, osłabia jego nóżki i grzbiet. W 5 miesiącu życia dziecko potrafi w pozycji siedzącej trzymać sztywno głowę, a w 5 lub 6 miesiącu potrafi unosić ją ponad podłoże z pozycji leżącej na plecach i wyciąga ręce jakby prosząc o podniesienie. Około 6 miesiąca może już siedzieć, opierając się na rękach wyciągniętych do przodu. Około 5 miesiąca zaczyna obracać się z pozycji na brzuchu do pozycji na plecach, a ok. miesiąca później — z pozycji na plecach, na brzuch. W tym okresie życia niemowlę jest po raz pierwszy bardzo ruchliwe i może pokonywać dość znaczne odległości przez obracanie się. Może także wyginąć plecy w łuk i opuszczać je, powtarzając to dłuższy czas. W ułożeniu na brzuchu potrafi utrzymywać cały swój ciężar na rękach, a po 6 miesiącu na jednej ręce, sięgając drugą po zabawkę. Jeszcze w 4 miesiącu życia niemowlę nie potrafi sięgać po przedmiot ani go chwytać, natomiast w 5 — wykonuje już te czynności, chociaż z trudem. Chwyta przedmiot obiema rękami, sięgając początkowo za daleko, źle oceniając odległość, ale wreszcie osiągając cel. Jest to wielki krok naprzód w rozwoju, gdyż teraz może się bawić różnymi zabawkami. Cały nowy świat otworzył się przed nim. Początkowo potrafi ono chwytać tylko duże przedmioty i dopiero ok. 9—10 miesiąca życia wykształci się u niego umiejętność przywodzenia kciuka i palca wskazującego, co umożliwia podnoszenie małych przedmiotów wielkości ziarna grochu. Około 67 miesiąca można zauważyć, jak dziecko sięga po zabawkę jedną ręką, a nie dwiema, jak potrafi przekładać zabawkę z jednej ręki do drugiej. W pozycji leżącej na plecach może bawić się palcami swoich stóp i wkłada je do ust. Uwielbia pluskanie i chlapanie się w kąpieli. Znajduje wielką przyjemność w zgniataniu papieru. Niemowlę w tym wieku trzyma samo butelkę, a nawet próbuje trzymać łyżeczkę w czasie karmienia. Wszystko, co może utrzymać, bierze do ust. W charakterystyczny sposób uderza głośno zabawkami o stół lub o swoje wysokie krzesło. Około 6 miesiąca spostrzegamy, że po upuszczeniu zabawki, jakby przyglądało się, gdzie ona upadła. Rozwój umysłowy dziecka w tym okresie przejawia się w różny sposób. W 5 miesiącu życia uśmiecha się, widząc się w lustrze, a w miesiąc później nie tylko uśmiecha się, lecz także grucha z radości. Wkrótce potem wyciągnie rączki i uderzy w lustrze swoją podobiznę. Między 5 a 6 miesiącem wyraźnie demonstruje swoim zachowaniem, co lubi jeść, a cze­go nie lubi i może nawet stanowczo odmawiać tych pokarmów, których nie lubi. Uczy się w tym wieku „naśladować” matkę, np. w wysuwaniu języka lub parskaniu wargami. Może również robić to spontanicznie. Odkrywa przyjemność w ukrywaniu się i radość sprawia mu zakrywanie twarzy pieluszką, a przy jej ściąganiu piszczy z zadowolenia. Niemowlę może w tym wieku przejawiać „lękliwość” w stosunku do osoby obcej, a nawet może się przestraszyć z jej powodu. Około 6 miesiąca zaczyna reagować na swoje imię. Próbuje wzbudzić zainteresowanie otoczenia swoją osobą przez kaszel lub wydawanie innych dźwięków. Uczucie sytości podczas karmienia manifestuje odwracaniem głowy i zaciskaniem ust. Podobne zachowanie obserwujemy przy próbach czyszczenia nosa. Dziecko w tym wieku potrafi już demonstrować swoją niezależność lub indywidualność, która może polegać na odmawianiu przyjęcia posiłku, jeżeli umożliwiamy mu pomaganie w karmieniu lub trzymanie łyżeczki, chociaż takie zachowanie jest bardziej prawdopodobne pod koniec pierwszego roku życia. W wieku ok. 6 miesięcy większość niemowląt uczy się żuć ważny „krok milowy” w rozwoju, który oznacza dojrzałość do przyjmowania pokarmów stałych. W tym okresie dziecko znacznie mniej płacze, a podczas płaczu wydaje dźwięki przypominające „ma, ma, ma”. Chociaż dzieci płaczą znacznie wcześniej, zanim umieją się śmiać lub nawet uśmiechać, to jednak stopniowo płaczą coraz mniej i znacznie dłużej znoszą głód lub zmoczone pieluszki.

Both comments and pings are currently closed.