Wcześniak

Jeżeli dziecko urodzi się przedwcześnie, tzn. że nie miało ono tak długiego okresu rozwoju przed urodzeniem, jak donoszony noworodek. Jeśli poród odbył się znacznie wcześniej od planowanego terminu, dziecko może nie mieć jeszcze wykształconego odruchu ssania lub połykania i w związku z tym wymaga karmienia przez zgłębnik dożołądkowo (w szpitalu). Wcześniak spi prawie cały dzień i noc, znacznie dłużej niż noworodek donoszony. Nie wykazuje on żadnego zainteresowania otoczeniem i upłynie kilka tygodni, zanim to uczyni. Ma jednak pewne pierwotne odruchy, które omówimy w następnej części tego rozdziału. W ocenie dalszego rozwoju wcześniaka należy uwzględnić fakt jego przedwczesnego urodzenia i nie oczekiwać osiągnięcia pewnych czynności w tym samym czasie co u dziecka donoszonego. Jeżeli np. dziecko urodziło się o 2 miesiące wcześniej, znaczy to, że straciło 2 miesiące rozwoju wewnątrzmacicznego, a jego rozwój w 4 miesiącu życia należy porówny­wać z rozwojem donoszonego niemowlęcia w 2 miesiącu życia. Należy brać to pod uwagę w ocenie rozwoju wcześniaka. To nie jest kwestia „doganiania” rozwoju, bo nie ma tu czego doganiać. Oczywiście, kiedy dziecko jest starsze, różnica 2 miesięcy nie ma znaczenia. W wieku 10 lat różnicy 2 miesięcy nie trzeba w ogóle brać pod uwagę. Matki (i lekarze) są zaniepoko­jone takim stanem. Jeżeli dziecko urodzi się o 3 miesiące przed terminem, nie należy oczekiwać, że będzie się uśmiechało do matki w 5 lub 6 tygodniu życia, jak to czyni niemowlę donoszone, lecz w wieku 5 lub 6 tygodni plus 3 miesiące: nie oznacza to, że dziecko jest „opóźnione”. Matki za­pominające o tym są prawdopodobnie niespokojne o rozwój swego dziecka, porównując je z innymi, które znają. Takie niemowlę wcale nie jest mniej inteligentne. Trzeba bowiem w ocenie wziąć pod uwagę ten okres rozwoju, który dziecko straciło przed urodzeniem.

Both comments and pings are currently closed.