Uraz zębów

Gdy zęby zostaną uszkodzone lub złamane, bez względu na wiek należy się skontaktować w tym samym dniu z dentystą, gdyż odpowiednie leczenie jest wtedy istotne. Jeśli ząb został wybity, należy się zgłosić do dentysty przed upływem godziny, dwóch, aby — jeśli to możliwe — uratować ząb za pomocą reinplantacji.

Both comments and pings are currently closed.