Trudności wychowawcze

Gdyby wychowanie dzieci było łatwym zadaniem, zasady wchowawcze można by ująć w kilka prostych formuł, dających odpowiedź w każdym wypadku, i nie byłoby kontrowersji między lekarzami ani innymi osobami. Sama złożoność ludzkiej natury oraz ogromna różnorodność psychiki i inteligencji tłumaczą jednak dostatecznie jasno szeroki wachlarz różnych opinii na temat postępowania z dziećmi. Owa różnorodność stanowi może główną przyczynę niepowodzeń wychowawczych. Rodzice, szczególnie jeśli są lekarzami, przy­pisują zbyt wielką wagę własnym doświadczeniom wychowawczym, w prze­konaniu, że skuteczne postępowanie w odniesieniu do ich dziecka okaże się słuszne również w stosunku do wszystkich innych dzieci. Zapominają, że każde dziecko to indywidualność, a metody wychowawcze sprawdzone w jednym przypadku, mogą zawodzić w innym. Bywa tak zwłaszcza, gdy wcześniej wychowali oni dziecko „łatwe do prowadzenia”, uległe, bez sprzeciwu spełniające polecenia i przestrzegające zakazów. Nie mogą wówczas zrozumieć, że te same reguły postępowania zastosowane w odniesieniu do dzieci obda­rzonych determinacją i uporem nie tylko są nieprzydatne, lecz prowadzą do poważnych trudności wychowawczych.

Both comments and pings are currently closed.