Spożywanie rzeczy niejadalnych

Spożywanie rzeczy niejadalnych może wynikać z chęci zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Dziecko odkrywa, że biorąc do ust kamyki, ślimaki, dżdżow­nice, grudki ziemi czy inne brudne przedmioty wzbudza sensację i przestrach. Jedynym niebezpieczeństwem związanym z tym postępowaniem jest możliwość zatrucia ołowiem, zakażenia się i wystąpienia biegunki lub robaczycy. Poza chęcią zwrócenia uwagi, może to być związane z brakiem poczucia bez­pieczeństwa czy zaniedbywaniem przez rodziców. Może wynikać również z naśla­downictwa. Żadne leczenie farmakologiczne nie skutkuje. Należy traktować sprawę z pełną obojętnością, tak długo oczywiście, jak długo bezpieczeństwo dziecka nie jest zagrożone.

Both comments and pings are currently closed.