Sporządzanie mieszanek

Istnieją poważne różnice między mlekiem krowim a kobiecym. Mleko krowie zawiera 3 razy więcej sodu (soli) i dlatego ważne jest, aby stosować się do instrukcji na opakowaniu (żeby nie było za gęste). Nerki noworodków są niedojrzałe. Zwykle wydalają one nadmiar sodu z moczem, lecz gdy niemowlę zachoruje na zapalenie dróg oddechowych, biegunkę lub inną chorobę z wysoką gorączką, traci wówczas tyle płynu inną drogą, że nie ma go w dostatecznej ilości dla wydalenia sodu przez nerki. Podnosi się wtedy stężenie sodu we krwi, co może dać groźne następstwa włącznie z uszkodzeniem mózgu l. Innym następstwem nadmiaru soli w mleku jest prawie stały płacz dziecka z powodu pragnienia. Matki skłonne są doszukiwać się przyczyny tego płaczu w głodzie, podają więc więcej mleka, co oczywiście nasila płacz lub przedłuża go. W żadnym wypadku nie należy nasypywać z czubkiem mleka w proszku do miarek dołączonych do opakowania ani nie ugniatać go w miarce lub łyżeczce. Po napełnieniu należy nadmiar proszku zsunąć, tak aby powierzchnia jego była płaska. Należy też ściśle trzymać się przepisów co do ilości wody i proszku, aby nie było za dużo proszku w stosunku do wody. Niemowlętom do 6 miesiąca życia trzeba podawać mleko krowie rozcieńczone, ponieważ zwykłe mleko może powodować zaparcie i zaburzenia trawienia. Mleko krowie różni się swym składem chemicznym od mleka kobiecego i w zetknięciu z kwasem solnym w żołądku tworzy większe kłaczki niż mleko kobiece, a niekiedy zbija się w gęstą masę zatykającą światło jelita. Dlatego też starano się wprowadzić w skład mieszanek dla niemowląt różne modyfikacje, aby uczynić mleko krowie łatwiej strawnym. Jedną z tych metod jest proszkowanie mleka, inną znów rozcieńczenie zwykłego mleka krowiego wodą i dodawanie cukru. Włożyliśmy wiele wysiłku, aby przekonać Czytelników, że żywienie niemowląt nie jest skomplikowane. Trzeba jednak przestrzegać pewnych zasad, aby uniknąć błędów. Są one następujące: W Polsce produkowane jest — specjalnie dla niemowląt — mleko w proszku pod nazwą „Bebiko” i „Laktowit”, zawiera odpowiednio mniej sodu. Ponieważ rodzaje mieszanek stosowanych w Anglii są niedostępne u nas, zaś produkowane w Polsce mieszanki są odmienne, a ponadto sposób żywienia niemowląt zalecany przez autorów wykazuje także pewne różnice w porównaniu z zalecanym w Polsce, pominięto odpowiednie podrozdziały i tabele. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka w Polsce zasady żywienia niemowląt opracowane są w następujących książkach, które radzimy matkom bezwzględnie przestudiować: 1. Witkowska S.: Odżywianie niemowląt i dzieci starszych. PZWL, Warszawa 1986 r.; 2 Szotowa W.: Żywienie i pielęgnowanie noworodka i niemowlęcia. PZWL.; ostatnia pozycja ukazuje się co roku i jest dostępna w rejonowych poradniach dziecięcych. Trzeba ustalić, ile dziecko powinno ważyć, to znaczy ustalić przeciętną wagę ciała dla dzieci w jego wieku, które miały tę samą wagę urodzeniową, co twoje dziecko. Można to w przybliżeniu obliczyć, dodając do wagi urodzeniowej przez pierwsze 3 miesiące 170 g na każdy tydzień życia. Tak np. niemowlę ważące po urodzeniu 3600 g powinno w 7 tygodniu życia ważyć 3600 g + 1190 g (czyli 7 x 170 g) = 4790 g. Można tu oczywiście dla wygody stosować zaokrąglenia, gdyż zbytnia dokładność jest raczej zbędna, a nawet niewskazana. Staraj się przyrządzać mieszanki mleczne ściśle wg przepisów podanych w odpowiednich podręcznikach lub na opakowaniach mleka sproszkowanego.

Both comments and pings are currently closed.