Siadanie

Widzieliśmy prawidłowo rozwinięte niemowlęta, które potrafiły siedzieć bez podparcia w 5 miesiącu, podczas gdy inne nie potrafiły siedzieć bez podparcia przez kilka sekund aż do 89 miesiąca życia. Wiek nabywania tej umiejętności jest często cechą rodzinną. Opóźnione siadanie występuje u niemowląt przetrzy­mywanych w pozycji leżącej, wtedy gdy przyjmowanie pozycji pionowej sprawia im już przyjemność, co o miesiąc do dwóch wyprzedza siadanie. Niemowlęta wychowywane w zakładach zamkniętych są najczęściej opóźnione w nabywaniu umiejętności siadania, ponieważ nie dawano im sposobności siedzenia z pod­parciem. Każda dłużej trwająca choroba, zmuszająca niemowlę do leżenia, opóźnia czas siadania. Osłabienie siły i napięcia mięśni, spowodowane krzywicą lub innymi stanami chorobowymi, będzie także opóźniać siadanie. Podobny wpływ na siadanie ma opóźnienie rozwoju umysłowego lub trudności ruchowe spowodowane uszkodzeniem mózgu. Często obserwuje się, że dzieci, które wcześniej zaczęły siedzieć, także wcześniej raczkują i zaczynają chodzić. Często nie udaje się znaleźć żadnej uchwytnej przyczyny opóźnienia w siadaniu.

Both comments and pings are currently closed.