Rozwój mowy

Dzieci potrafią porozumiewać się ze swoimi matkami na długo przed tym, zanim umieją mówić: starsze dzieci uczą się także znaczenia (sensu) słów na długo przed tym, zanim mogą je wymówić. Dziecko porozumiewa się ze swoją matką poprzez płacz, obserwację matki, kiedy mówi” do niego, zamyka i otwiera usta, kiwa głową i kiedy zaczyna uśmiechać się — średnio ok. 46 tygodnia — i później gaworzy i śmieje się. Dziecko porozumiewa się przez wyrażanie uczuć, zarzucanie rączek na szyję matki, przytulanie się do niej, całowanie, przez poruszanie ramionami i nóżkami, kiedy rodzic zbliża się do niego, przez marszczenie brwi, płacz, odpychanie ręki matki od siebie, a ok. 6 miesiąca przez pociąganie jej za rękaw; może też kaszlem przyciągać jej uwagę. Wiek, w którym wszystkie te niewerbalne (niesłowne) metody porozumiewania rozwijają się, zależny jest nie tylko od intelektualnych, wrodzonych zdolności, lecz także od czułości rodziców, miłości do niego, brzmienia głosu, wyrazu twarzy i od czasu poświęconego na rozmowę z nim i zabawy. Każde dziecko przechodzi przez takie same stadia rozwoju mowy, zaczynając od wypowiadania samogłosek w odpowiedzi matce — na tydzień lub dwa od momentu uśmiechania się do niej. Potem, po kilku tygodniach, zaczyna wypowiadać spółgłoski. Około 4 miesiąca mówi „a gu” i parska wargami. Około 6 miesiąca dodaje sylaby — „ma”, „da”, „ka”, „der” i po miesiącu składa je wymawiając słowa „mama”, „dada”. Do 910 miesiąca nawet głuche dzieci przechodzą przez te same stadia, lecz potem dochodzą czynniki naśladowcze i wówczas głuche niemowlę nie może rozwijać się bez wdrożenia specjalnych metod nauczania. Około 12 miesiąca pojawia się tzw. gwara niemowlęca — rozmaite dźwięki z przypadkowo zrozumiałymi słowami: żargon jest w pełni zrozumiały dla niemowlęcia, lecz nie dla jego matki. Około 12 miesiąca dziecko przeciętnie mówi 2 lub 3 słowa ze zrozumieniem i między 2124 miesiącem życia spontanicznie (nie naśladując) składa słowa w krótkie zdania.

Both comments and pings are currently closed.