Rozwój dzieci

Niewiele jest bardziej fascynujących zajęć niż śledzenie rozwoju umysłowego dziecka i sposobu, w jaki uczy się ono posługiwać rękami, uczy się myśleć, chodzić i zdobywać niezależność. Obserwacja dziecka i kolejno po sobie następujących stadiów jego rozwoju dostarcza mnóstwo radości. Trudno zrozu­mieć niektóre matki, niewątpliwie pragnące mieć dzieci i nie mające poważniej­szych kłopotów finansowych zmuszających je do podejmowania pracy zarobko­wej, które chcą poświęcić się karierze zawodowej i które chętnie, aczkolwiek z pewnym niepokojem, powierzają opiekę nad swym dzieckiem innej osobie. Matki te tracą przez to bardzo dużo radości, a także możność rozumienia własnych dzieci. Dla niektórych z nich dziecko jest po prostu istotą działającą tylko nieświadomie i mimowolnie, która czyni wiele zamieszania i brudzi pieluszki, a poza tym jedynie je i śpi. Tymczasem dla matki, która wychowuje swoje dziecko, uważnie je obserwuje i zapoznała się trochę z przebiegiem rozwoju dzieci, własne dziecko jest istotą ludzką, z określoną osobowością, istotą, która kocha i pragnie miłości, która ma gwałtownie rozwijającą się inteligencję i rozum, odczuwającą z dnia na dzień większą przyjemność gry i zabawy, która dzień po dniu uczy się nowych umiejętności lub przynajmniej robi widoczne kroki naprzód w procesie ich uczenia się. Jeżeli w rodzinie było poprzednie dziecko lub dzieci, rozwój niemowlęcia jest nie mniej interesujący dla matki. Często od 1 lub 2 dnia po porodzie może ona zauważyć różnice rozwojowe czy różnicę osobowości między dziećmi, sposoby, za pomocą których niemowlę zdobywa niektóre umiejętności szybciej lub wolniej niż jego brat lub siostra, i wykazuje odmienne zainteresowania. Dobrze prowadzony „dzienniczek” dziecka, opisujący umiejętności nabywane w toku rozwoju, stanowi poważny dodatek do obserwacji matki. Zwykły zeszyt całkowicie wystarcza do tego celu. Powinnaś wpisywać do niego wszystkie ciekawe spostrzeżenia, jakie poczynisz. Jeżeli sporządzanie notatek nie będzie wykonywane na bieżąco, lecz odkładane o tydzień lub dwa, zapomnisz, co zauważyłaś i co zamierzałaś zapisać. Radzimy wszystkim matkom, aby starały się robić jak najwięcej dla swojego dziecka. Trzeba cieszyć się nim, gdy jest niemowlęciem, ponieważ szybko rośnie i wkrótce będziesz żałować, że nie ma już niemowlęcia w domu. W rozdziale tym opiszemy niektóre aspekty rozwoju, jakie matka będzie obserwować u swojego niemowlęcia, uwzględniając na pierwszym miejscu niektóre ogólne zasady. Jesteśmy zdania, że ten rozdział o prawidłowym rozwoju powinien być umieszczony tutaj, ponieważ jego poznanie jest niezmiernie ważne dla umie­jętnego chowania dziecka. Czytelnikom, którzy wykazują głębsze zainteresowanie tym przedmiotem i którzy chcieliby przeczytać coś więcej na ten temat, polecamy książkę „Rozwój niemowląt i małych dzieci”.

Both comments and pings are currently closed.