Różnice w rozwoju

Proponujemy podyskutować o wariantach wieku, w którym dziecko uczy się pewnych umiejętności, i o czynnikach, które na to wpływają. We wszystkich tych punktach mówimy o dzieciach donoszonych. Jeśli dziecko urodzone jest przedwcześnie, trzeba uwzględniać pewne odchylenia. Każde dziecko jest inne. Bardzo niewiele dzieci jest dokładnie takich, jak zakładają przeciętne we wszystkich aspektach rozwoju. Rozwój jednych jest opóźniony, a innych przyspieszony w stosunku do innych dzieci w różnych dziedzinach, chociaż ich ogólny poziom inteligencji jest taki sam. Czynniki rodzinne mają ogromne znaczenie. W niektórych rodzinach późne lub wczesne mówienie, siadanie lub kontrolowanie czynności pęcherza moczo­wego jest cechą charakterystyczną. Niektóre zdolności rozwojowe w dużym stopniu zależne są od kierowania nimi przez matkę. Na przykład, jeżeli matka nie pozwala dziecku chodzić (stawać na nóżki), prawdopodobnie będzie ono później chodzić; jeśli nie będzie z nim rozmawiać, będzie prawdopodobnie opóźnione w rozwoju mowy, jeżeli karci dziecko za nieoddawanie moczu do nocniczka albo nie pomoże mu, kiedy chce oddać mocz — będzie opóźnione w kontrolowaniu czynności pęcherza moczowego. Uczuciowe ubóstwo matki ma głęboki wpływ na opóźnienie rozwoju dziecka. Osobowość dziecka jest ważnym czynnikiem, wpływającym na jego trudny charakter, wyraża się w buncie przeciwko zmuszaniu go do jedzenia, używaniu nocnika, spania i postępowania wbrew chęci i humorowi. Inteligencja dziecka ma wielki wpływ na zdobywanie sprawności, szczególnie jeżeli chodzi o mowę. Ponadto choroba organiczna, taka jak mózgowe porażenie dziecięce, głuchota, w znacznym stopniu oddziaływają na wiele dziedzin rozwoju. Niebezpieczeństwo tak zwanej oceny polega na tym, że nie rozumie się normalnych odchyleń w rozwoju dziecka. Matki są często narażone na niepotrzebny niepokój. Na przykład dziecko rozwinięte umysłowo poniżej normy jest równocześnie opóźnione we wszystkich aspektach rozwoju, z wyjątkiem np. chodzenia. Poważnym błędem jest sugerowanie matce w tym wypadku, że opóźnienie na jednym lub dwóch szlakach rozwoju, jak np. w mówieniu, oznacza, że dziecko jest umysłowo niedorozwinięte. Niektóre dzieci zaczynają się rozwijać z opóźnieniem, początkowo we wszystkich lub większości czynności, a następnie doganiają przeciętną lub ponadprzeciętną. Matki narażone są na niepotrzebne zdenerwowanie przez tych, którzy oceniają dzieci bez pełnego zrozumienia tego, co robią.

Both comments and pings are currently closed.