Raczkowanie

Przez „pełzanie” rozumiemy leżenie płasko na brzuchu z samodzielnym posuwa­niem się do przodu. Przez raczkowanie rozumiemy stan, w którym dziecko opiera się na rączkach i kolanach oraz używa wszystkich czterech kończyn do posuwania się do przodu. Dzieci uczą się raczkować w miesiąc po rozpoczęciu pełzania. Nie wszystkie dzieci raczkują, a przyczyny tego faktu nie są znane. Ostatecznie nie ma to żadnego znaczenia, a na pewno nie wpływa to na opóźnienie chodzenia. Jedynym czynnikiem, który może mieć w tym względzie znaczenie, zresztą nie dla wszystkich niemowląt, jest pozbawienie niektórych z nich uczenia się stosownych ruchów z powodu nieukładania ich na brzuchu. Spotkaliśmy wyjątkowe dziecko, o raczej przeciętnej inteligencji, które raczkowało już w 6 miesiącu życia. Umiejętność raczkowania pojawia się jednak rzadko przed 8 miesiącem, najczęściej dopiero mniej więcej ok. 10 miesiąca życia. Najczęściej — poza nielicznymi wyjątkami — nie ma ścisłej zależności między wiekiem, w którym dziecko zaczęło raczkować, a czasem siadania i chodzenia. Przyczyny opóźnienia raczkowania są podobne do tych, które opóźniają siadanie.

Both comments and pings are currently closed.