Pragnienie

Ciągły płacz dziecka zdrowego może być spowodowany podawaniem mu w karmieniu sztucznym zbyt gęstego pokarmu, a więc nadmiaru chlorku sodowego (soli). Płacz ten przypisuje się głodowi, daje się niemowlęciu więcej pokarmu, a więc tym samym pogarsza sytuację. Wspominaliśmy już wysokiej zawartości niektórych soli w pokarmach z puszki. Używanie środka zmiękczającego wodę, której następnie używamy do przygotowania pokarmu, powoduje taki sam problem, a mianowicie zbyt dużą ilość soli, jaką podajemy niemowlęciu.

Both comments and pings are currently closed.