Podstawowe problemy zachowania u dzieci

Wpływ na postępowanie dzieci. Zachowanie dziecka stanowi wypadkową wielu złożonych, wzajemnie sprzężonych ze sobą procesów, które zachodzą między jego osobowością, inteligencją i rozwojem umysłowym a rodzi­cami, kolegami, nauczycielami i najbliższym otoczeniem. Osobowość i inteligencja dziecka, podobnie jak rodziców, kształtuje się częściowo pod wpływem czynników dziedzicznych, częściowo zaś podlega działaniu środowiska. Podstawowymi determinantami u rodziców, poza ich osobowością i poziomem inteligencji, są: wiek i stan zdrowia, przeżycia związane z własnym dzieciństwem, czas trwania małżeństwa przed urodzeniem się dziecka, liczebność rodziny, rozpiętość wieku dzieci, jak również instynkt rodzicielski, wyrażający się pragnieniem posiadania dziecka, niekiedy — pragnieniem narodzin dziecka wybranej płci.

Both comments and pings are currently closed.