Nuda

Wiek, w którym niemowlęta zaczynają płakać z powodu nudów, zależy od wykazywanego przez nie zainteresowania otaczającym światem, ilością czasu, kiedy nie śpią, od ich inteligencji i osobowości. U 3-miesięcznych niemowląt obserwuje się powszechnie, że po prostu ryczą po obudzeniu się w wózku, jeżeli pozostawione są samotnie poza domem, podczas gdy w podobnej sytuacji znajdując się w kuchni, w towarzystwie, obserwując poruszanie się matki, są całkowicie zadowolone. Od 5 miesiąca życia niemowlęta często płaczą, gdy się je położy poziomo, wykazują zaś radość, jeżeli się je podniesie tak, że mogą obserwować, co dzieje się w otaczającym je świecie. Niemowlę, które płacze w wózku, nawet gdy się je posadzi, może być całkowicie zadowolone, jeśli znajdzie się na wysokim krześle lub na kocu na podłodze. Wydaje się, że istotna jest tu zmiana pozycji. Powszechnie praktykuje się pozostawienie niemowlęcia płaczącego godzinnymi w wózku poza domem, mającego do oglądania tylko zbudowaną z cegieł ścianę, podczas gdy pragnie ono na coś sobie popatrzeć. W jakiś czas po ukończeniu 3 miesiąca życia niemowlę zacznie trzymać grzechotkę i inne przedmioty podane do ręki, chociaż przed ukończeniem 5 miesiąca nie potrafi samo do nich się zbliżyć i ich uchwycić. W tym czasie należy mu podawać do ręki odpowiednie zabawki. Przestaje płakać po wzięciu na ręce, znacznie jednak wygodniej jest zabrać niemowlę do kuchni, unikając w ten sposób brania go na ręce, gdyż jedną rzeczą, której pragnie, jest oglądanie przedmiotów lub zmiana pozycji.

Both comments and pings are currently closed.