Noworodki z niską wagą urodzeniową i wcześniaki

Wprawdzie noworodek urodzony przedwcześnie z całą pewnością znajdzie się pod opieką lekarza, niemniej uważamy za stosowne zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii dotyczących pielęgnowania i żywienia wcześniaka oraz trudności, jakie napotykają rodzice takiego dziecka. Robimy to po to, aby ułatwić rodzicom zrozumienie niektórych problemów. W rozdziale tym omawiamy łącznie wszystkie noworodki urodzone z niską wagą ciała, więc te, które w chwili urodzenia ważyły 2500 g lub mniej, bez względu na to, czy mają one jedynie małe wymiary ciała (wagę i długość), czy też są przedwcześnie urodzone. W Wielkiej Brytanii przeciętna waga niemowląt urodzonych w ostatnich 12 tygodniach ciąży jest następująca: Tydzień ciąży: 28 30 32 34 kg 1,3 1,6 1,9 2,4. Tydzień ciąży: 36 38 40 kg 2,9 3,1 3,4. Utrzymanie wcześniaka przy życiu jest w ogóle trudne i tym trudniejsze, im on jest mniejszy. Jego ośrodki mózgowe regulujące oddychanie i inne ważne czynności życiowe są niedojrzałe, wskutek czego jest on skłonny do płytkiego i niemiarowego oddychania, co z kolei prowadzi do „napadów sinicy”, podczas których dochodzi do tak daleko idącej niewydolności oddechowej, że przez około 1 minutę jest rzeczywiście siny. Wcześniak skłonny jest z jednej strony do oziębienia ciała, z drugiej zaś do przegrzania i tym samym do podwyższonej temperatury ciała. Częściowo jest to spowodowane brakiem tłuszczu w tkance podskórnej. Wcześniak słabo ssie i jest szczególnie skłonny do zachłystywania się podczas karmienia, wskutek czego sinieje, oraz do wymiotów. Pojemność jego żołądka jest mała, w związku z czym może przyjmować tylko małe ilości pokarmu. Dochodzi u niego łatwo do zaburzeń przewodu pokarmowego, dlatego też, w odróżnieniu od dojrzałego noworodka, wcześnia­ka można łatwo przekarmić. Jest on mało ruchliwy, mało płacze i śpi prawie cały dzień i noc. Odporność na zakażenia jest bardzo mała, słabsza niż u noworodka dojrzałego. Jest on niedojrzały pod wieloma względami i z tego też powodu stwarza wiele szczególnych trudności. Noworodki bardzo małe, których waga urodzeniowa nie przekracza 1800 g. muszą po urodzeniu być pielęgnowane w szpitalu w związku z trudnościami w karmieniu. Noworodki z większą wagą urodzeniowa mogą być pielęgnowane w domu, pod warunkiem, że zapewni się im odpowiednią opiekę, instruktaż pielęgniarki i stały nadzór lekarski. Jeżeli noworodek urodził się w domu i wydaje się, że lepiej byłoby skierować go do szpitala, należy w czasie przewozu zapewnić mu odpowiednie ogrzanie. Do tego celu przeznaczone są specjalnie ogrzewane kosze lub inkubatory, które znajdują się w karetkach pogotowia. Należy zwrócić uwagę na to, by nie przegrzać wcześniaka oraz umieszczać tak termofory, aby dziecka nie oparzyć. Nie należy go kąpać przed przywiezieniem do szpitala. Z chwilą urodzenia należy go niezwłocznie zawinąć w ciepły kocyk pozostawić w spokoju, chyba że położna musi udrożnić mu drogi oddechowe przez odessanie wydzieliny z gardła. Nie kąpie się wcześniaka do czasu aż nabierze sił i osiągnie wagę około 2 kg. Skórę smaruje się oliwą za pomocą jałowych wacików w taki sposób, aby ochronną warstwę mazi płodowej pozostawić w stanie nienaruszonym. Temperatura pokoju, w którym znajduje się wcześniak, powinna wynosić około 22 °C. Należy mu mierzyć temperaturę ciała 34 razy na dobę. Powinna mieścić się ona w zakresie od 36,1° do 36,7°C; nie wolno dopuścić, by spadła poniżej 36.1 °C. W celu osłonięcia go przed przeciągami należy wokół łóżeczka ustawić parawany. Trzeba wcześniaka ubierać w dość ciepłe ubranka, jednak niezbyt grubo, jeżeli temperatura pokoju jest zgodna z podaną wyżej. W szpitalu chyba będzie on leżał zupełnie bez ubrania. Pieluszki powinny być miękkie, z tetry, a nie flanelki lub tkaniny frotowej. Wcześniaka należy ułożyć w łóżeczku lub koszu i zapewnić mu spokój, chyba że zachodzi konieczność zmiany pieluszki lub nakarmienia go. Po nakarmieniu należy go położyć na brzuchu, a nie na plecach, po to, aby w razie ulania nie zachłysnął się. Goście w domu są niepożądani z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia infekcji kataralnej, wirusowej lub innej. Ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia, matka lub inne osoby nie powinny nic robić przy wcześniaku, zanim nie umyją przedtem rąk. Pod żadnym pozorem nikt z katarem nosa jakimkolwiek innym zakażeniem nie może znajdować się w pobliżu wcześniaka. Niektórzy z nas uważają, że z psychologicznego punktu widzenia pożądany jest, korzystny dla obu stron, kontakt między matką a wcześniakiem i dlatego matka możliwie wcześnie powinna pielęgnować wcześniaka — na pewno od 2 lub 3 dnia po porodzie.

Both comments and pings are currently closed.