Niedostateczny przyrost wagi ciała

Najbardziej prawdopodobną przyczyną niedostatecznego przyrostu wagi ciała jest niedożywienie. Obserwowano niemowlęta, które nie przybierały w sposób zadowalający na wadze, chociaż matka miała dużo pokarmu. Może to być następstwem niezbyt długiego przystawiania noworodka do piersi. Chciałby on ssać więcej, jednak nie pozwala mu się na to. Czasami niemowlę nie przybiera na wadze, ponieważ zasypia, zanim wyssie wystarczającą ilość pokarmu. Jedną z przyczyn niedostatecznego przyrostu wagi ciała może być długotrwała rodaka z matką, powodująca u dziecka uczucie osamotnienia. W czasie leczenia niemowlęta mogą słabiej przybierać na wadze. Częstą przyczyną zbyt wolnego przyrostu wagi ciała w lecie jest zbyt ciepłe ubieranie niemowląt. Dziecko traci z potem tyle płynów, że mimo przyjmowania wystarczających ilości pokarmu, nie przybiera na wadze. Dziecko, które wymiotuje lub ma jakiekolwiek, nawet banalne, zakażenie skóry lub układu oddechowego, nie będzie w sposób zadowalający przybierać na wadze.

Both comments and pings are currently closed.