Kradzieże

Przed osiągnięciem 5 roku życia nie stanowi to problemu. Każde dziecko powinno się nauczyć, czym jest posiadanie przedmiotów, a także, że nie należy przywłaszczać sobie cudzej własności. Najlepsze wyniki w tym względzie osiągniemy wtedy, gdy możliwie wcześnie dziecko będzie miało krąg własnych przedmiotów, kieszonkowe pieniądze (w odpowiednim wieku), a także — o ile tylko jest to do spełnienia — własny pokój lub własne szuflady. Jeśli ktoś z domowników zechce zabrać własność dziecka, należy mu przypomnieć, kto jest ich właścicielem. Dziecko musi się nauczyć, że może pożyczać coś od innej osoby tylko za jej przyzwoleniem. W ten sposób nauczy się ^szanować cudzą własność. Oczywiście będą się zdarzały czasem przypadki przywłaszczenia, jeśli jednak nie będziemy tego traktować zbyt poważnie i robić zbyt wiele szumu, uczciwość dziecka będzie stopniowo utrwalać się. We wszystkich poruszonych sprawach rodzice muszą świecić nienagannym przykładem.

Both comments and pings are currently closed.