Jąkanie się i zamazana mowa

Wszystkie dzieci w okresie nauki mówienia powtarzają po sobie początek słów, szczególnie gdy są podniecone. Niestety, rodzice często uznają to za jąkanie i podejmują kroki w celu zlikwidowania tego zaburzenia. Nakazują wówczas dzieciom mówić wolno i wyraźnie, brać głęboki oddech, gdy chcą coś powiedzieć, wielokrotnie powtarzać słowa lub wymawiać różne, trudne słowa. Wszystko to powoduje, że dziecko zwraca uwagę na swoje trudności i może w konsekwencji zacząć się jąkać naprawdę. Znacznie lepszym sposobem postępo­wania ze strony rodziców jest przechodzenie do porządku dziennego nad tym, co wydaje się im jąkaniem w wieku 2 do 4 lat, gdyż jakiekolwiek próby oduczenia tego prowadzą jedynie do pogłębienia istniejących zaburzeń. Prawdziwe jąkanie się jest sprawą częstszą u chłopców niż u dziewcząt. Jeżeli u dziecka 4-letniego lub starszego stwierdza się zwykle jąkanie, wskazane jest leczenie przez kompetentnego logopedę. Zarówno jąkanie, jak i inne defekty wymowy należy leczyć, zanim dziecko pójdzie do szkoły, co pozwoli mu uniknąć naśmiewania się z niego i przed­rzeźniania przez inne dzieci. Metodą leczenia jąkania jest tzw. czasowa wymowa sylab, w której dziecko uczy się mówić powoli, wymawiając każdą sylabę w tych samych odstępach czasu, jedną po drugiej. W okresie nauki mówienia powszechnie spotyka się u dzieci zastępowanie jednych głosek innymi. Naj­częstsze jest seplenienie, polegające na zastępowaniu dźwięku „sz” przez „s”, z powodu wysuwania języka między zęby. Stan ten zwykle ustępuje samo­istnie bez leczenia. Często dzieci wymawiają fałszywie inne głoski. I w tych wypadkach nie jest potrzebne żadne leczenie, chyba że zaburzenie to utrzymuje się jeszcze po 4 roku życia. Utrzymywanie się nawet najdrobniejszych nieprawidłowości wymowy powyżej tego wieku powinno być leczone przez logopedę, co daje możliwość zlikwidowania wady, zanim dziecko rozpocznie wiek szkolny. Im więcej jest nieprawidłowości wymowy, tym mniejsze są szanse na samo­istne ich ustąpienie. W początkowym okresie przejściowe pogorszenie mowy może być następstwem, zakażenia nosa i gardła. Mowa nosowa może być spowodowana przerostem migdała gardłowego (tzw. trzeciego).

Both comments and pings are currently closed.