Jak wcześnie niemowlę zaczyna płakać?

Wielokrotnie już mówiono o tym, że był słyszany niemowlęcia płacz, zanim przyszło ono na świat — po przerwaniu błon płodowych. Większość zdrowych noworodków z chwilą urodzenia płacze. Jest to płacz pożyteczny, ponieważ służy lepszemu upowietrzeniu płuc. Jeden ze słynnych psychologów postawił niezwykłą hipotezę, że pierwszy płacz dziecka spowodowany jest „wszechogarniającym poczuciem niższości z powodu tak nagłego zetknięcia się z rzeczywistością, z którą nigdy przedtem nie miało do czynienia”. Wielu psychologów twierdzi, że pierwszy płacz noworodka oznacza chęć powrotu w przyjemne i ciepłe miejsce, z którego przyszedł.

Both comments and pings are currently closed.