Inne aspekty rozwoju

Szybkość zdobywania przez dziecko umiejętności samodzielnego jedzenia i ubiera­nia się zależy nie tylko od sprawności jego rąk, lecz również od konsekwen­tnego stwarzania sytuacji, w których ma ono okazję nabywania tych sprawności. Jeżeli dzieciom nie pozwala się na samodzielne jedzenie ze względu na nieporządek, jaki temu towarzyszy, lub na samodzielne ubieranie się z tego powodu, że to długo trwa, będą one na pewno później nabywały te umiejętności. Poza tym należy również pamiętać i o tym, że każde dziecko jest inne. Niektóre wolałaby wszystko za nie robić i z tego powodu raczej później niż ich rówieśnicy zdobywają niezależność. Inne dzieci wykazują tak wielką ochotę osiągnięcia niezależności, że wszystko chcą robić samodzielnie, tak że matka musi niekiedy zakazywać im wykonywania pewnych czynności. Istnieją znaczne różnice wieku, od którego dzieci nie moczą się i nie brudzą kalem pieluch.

Both comments and pings are currently closed.