Identyczne czy nieidentyczne?

Bliźnięta identyczne, czyli jednojajowe (zwane monozygotycznymi), są tej samej płci, są do siebie podobne, mają taki sam kolor włosów, taką samą budowę i linie papilarne, ten sam kolor oczu, podobny nos, usta i palce. Powstają one wskutek zapłodnienia jednego jaja. Bliźnięta nieidentyczne, czyli dwujajowe (zwane dwuzygotycznymi), wykazują różnego stopnia różnice wyglądu. Na podstawie obejrzenia łożyska nie można postawić pewnego rozpoznania, ustala się je jedynie na podstawie szczegółowych badań grup krwi. Szczegółowa ocena odcisków palców jest mniej pewna. Większe prawdopodobieństwo urodze­nia bliźniąt jednojajowych mają młodsze matki. Bliźnięta jednojajowe są zwykle mniejsze w czasie porodu i rodzą się wcześniej, niż bliźnięta dwu­jajowe.

Both comments and pings are currently closed.