Egoizm

Trudno wymagać od dziecka innej postawy niż samolubstwo w kontaktach z rówieśnikami, zanim nie przekroczy ono co najmniej 3 roku życia. Nie powinno się go za to karać. Sztuka współżycia pojawi się stopniowo sama. Nie ma sensu oczekiwać, że 2, 3-letnie dziecko zechce się podzielić zabaw­kami z innymi. Błędem jest wymuszanie takiego zachowania. Nikogo jeszcze nie nauczono altruizmu siłą. Małe dzieci uważają się za najważniejszą istotę świata i trzeba czasu, aby nauczyły się, że są też inni ludzie, często waż­niejsi. Dorośli mają naturalną tendencję do skłaniania dziecka do oddania swych zabawek gościowi lub innemu dziecku biorącemu udział w zabawie. Ale 2, 3-latek nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego ma się dzielić za­bawkami z innymi. Rodzice powinni własnym zachowaniem dawać dziecku przykład grzeczności, altruizmu i szlachetności. Powinni też nagradzać i chwalić takie postawy dziecka. Natomiast nie należy go krytykować, jeżeli nie chciało się tak zachować. Jeżeli mały obywatel częstuje nas cukierkami, musimy je przyjąć. Dziecko powinno mieć przedmioty będące jego prywatną własnością, dopiero wtedy nauczy się dzielić z innymi.

Both comments and pings are currently closed.