Czy dziecko jest lewo – czy praworęczne

Można nie być tego pewnym, aż do czasu, gdy dziecko jest w wieku 3 nawet 4 lat. Znacznie wcześniej, bo już między 6 a 12 miesiącem, zwykle można zauważyć, że niemowlę daje pierwszeństwo jednej ręce, ale po kilku miesiącach czyni to samo z drugą ręką. Czasem wydaje się, że w tym okresie można definitywnie stwierdzić, czy dziecko jest lewo czy praworęczne. Jeśli dziecko po ukończeniu 1 roku życia jednakowo chętnie posługuje się obiema rękami, zdarza się, że występuje opóźnienie w rozwoju mowy. W tej sprawie nie można jednak nic zrobić i nie powinno się podejmować takich prób. Przewaga jednej ręki wydaje się częściowo uwarunkowana genetycznie, a częściowo zależy również od wpływów środowiska, takich jak: sposób wychowania, naśladownictwo i wpływy kulturowe. Leworęczność spotyka się częściej u osób upośledzonych umysłowo. W szkołach normalnych leworęczność stwierdza się w ok. 5% przypadków, w porównaniu z 12% w szkołach specjalnych. Leworęczność nie jest całkowitym przeciwieństwem praworęczności: dzieci leworęczne rzadko posługują się wyłącznie lewą ręką, zwykle używają na zmianę lewej i prawej ręki, choć dominuje ręka lewa. Uznawany przez niektórych związek między leworęcznością a opóźnieniem dzieci w rozwoju, mowie i umiejętności czytania jest całkowicie nieuzasadniony. Za nieprawdziwe należy również uznać przekonanie, że forsowanie prawej ręki u dziecka leworęcznego może być przyczyną jąkania. Z drugiej jednak strony .zdarza się, że stosowanie drastycznych metod w celu zmuszenia dziecka do używania prawej ręki może wywołać zaburzenia emocjonalne i tym samym jąkanie wśród innych odchyleń w zachowaniu.

Both comments and pings are currently closed.